જોવા આવ્યા ભેંસ ગમી ગયો પાડો ||ઓનલાઈન ભુવાજી || Gujju Love Guru || Vahto Village Boys || Bhuro ||

0 Просмотры
Издатель
#gujjuloveguru
#villageboys


Directed By D.
Story By Vinod Joshi

Tital - જોવા આવ્યા ભેંસ ગમી ગયો પાડો

Artist - Chandan Rathod (Gujju Love Guru)
Amarshi Thakor (VahtoVillageBoys)
Ashok Thakor (Bhuro)
Kisan Thakor
Nilesh Thakor

Instagram ????Gujju Love Guru
VahtoVillageBoys
Village Boys
Funny video
Comedy video
Desi comedy
#gujjuloveguru
#gujjulovegurunajoks
#gujjulovegurucomedy
#Vahtovillageboy
#gujjulovegurucomedy
#Gujju love guru comedy
Категория
фантастика
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика